Waves

Poziv za radove

Uredništvo studentskog časopisa za politologiju Mali Levijatan Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu poziva sve zainteresirane studentice i studente da pošalju svoje radove za potencijalnu objavu u idućem broju časopisa.

Časopis Mali Levijatan objavljuje studentske radove s područja politologije i društvenih znanosti općenito, znanstvene i stručne radove, prikaze i recenzije recentnih knjiga i časopisa, osvrte na znanstveno ili stručno relevantne događaje (skupovi, tribine, seminari) te prijevode, intervjue i druge tematski srodne priloge. Svaki priloženi rad za objavljivanje prolazi kroz postupak recenzije od strane članova uredništva koje pridržava pravo da rad redakcijski prilagodi  časopisu i standardima hrvatskog književnog jezika.

Odabrani se radovi indeksiraju na portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak.

​                                  

Prilozi se šalju isključivo u elektroničkom obliku (.doc/.docx Word format) putem e-maila na adresu:  casopis.malilevijatan@gmail.com

call for papers

The editorial board of the student journal for political science "Little Leviathan", Faculty of political science from University in Zagreb calls all intrested students to submit their papers for potential publication in the next issue of the journal.

Little Leviathan publishes student papers from the field of Political Science and Social Sciences in general, overviews and reviews of recent books and journals, commentaries on scientifically or professionally relevant events (assemblies, forums, seminars) as well as translations, interviews and other thematically related contributions. Every submitted paper undergoes an anonymous review process by the editorial staff, who reserve the right to adapt the piece to the journal and the principles of the Croatian and English standard language.

 

Selected papers are indexed in the central portal of Croatian scientific journals - Hrčak.

The papers are sent exclusively in a digital form (.doc/.docx Word document) by e-mail on: casopis.malilevijatan@gmail.com

Rok za slanje radova/Deadline:

28/02/2021

 
 

Upute autorima

instructions for authors

Kako objaviti rad?
How to publish a paper?

Svaki rad na prvoj stranici treba sadržavati ime i prezime autora, naziv i adresu fakulteta, godinu i smjer studija, naslov i sažetak rada (max. 300 riječi) te ključne riječi (max. 5 najvažnijih pojmova). Radovi moraju biti napisani fontom Times New Roman, veličina 12, prored 1,5. te u načelu ne smiju prelaziti 15 kartica teksta (1 kartica = 1800 znakova). Stranice u tekstu moraju biti numerirane te se bilješke stavljaju na dnu stranice, a ne na kraju teksta. 

 

Citiranje se odvija unutar samog teksta na idući način:

·      Jedan autor: (Simon, 1997)

·      Dva autora: (Hogan i Howlett, 2015)

·      Tri ili više autora: (Araral i dr., 2013)

·      Internetski izvori: (Jutarnji.hr, 2014)

 

 

 

Na kraju teksta prilaže se popis citirane literature, po abecednom redu prezimena autora na sljedeći način:

Knjige/

Books

Prezime, Ime (godina) Naslov. Mjesto izdanja: Izdavač.

Surname, Name (Publication year) Title. Place of publication: Publisher.

Zittoun, Philippe (2014) The Political Process of Policymaking. Basingstoke i New York: Palgrave Macmillan.

Članci/

Articles

Prezime, Ime (godina) Naslov. Mjesto izdanja: Izdavač.

Surname, Name (Publication year) Title. Place of publication: Publisher.

Zittoun, Philippe (2014) The Political Process of Policymaking. Basingstoke i New York: Palgrave Macmillan.

Radovi u zbornicima/

Articles in books

Prezime, Ime (godina) Naslov. Mjesto izdanja: Izdavač.

Surname, Name (Publication year) Title. Place of publication: Publisher.

Zittoun, Philippe (2014) The Political Process of Policymaking. Basingstoke i New York: Palgrave Macmillan.

Autorski članak na internetu/

Journal articles found online

Prezime, Ime (godina) Naslov. Mjesto izdanja: Izdavač.

Surname, Name (Publication year) Title. Place of publication: Publisher.

Zittoun, Philippe (2014) The Political Process of Policymaking. Basingstoke i New York: Palgrave Macmillan.

Internetski izvori/

Online sources

Prezime, Ime (godina) Naslov. Mjesto izdanja: Izdavač.

Surname, Name (Publication year) Title. Place of publication: Publisher.

Zittoun, Philippe (2014) The Political Process of Policymaking. Basingstoke i New York: Palgrave Macmillan.

The first page of every paper must contain the author’s name and surname, the name and address of the institution they are affiliated with, their year and course of study, the title of the paper, a summary (max. 300 words) as well as keywords (max. 5 most important terms). The articles must be written in 12-point size Times New Roman font with 1.5 line spacing, and should not be longer than approximately 15 standard pages (1 standard page = 1800 characters with spaces). The pages must be numbered and footnotes are to be placed at the bottom of the page instead of at the end of the text.

 

Citing is conducted within the text itself according to the following guidelines:

 

·       Single author: (Simon, 1997)

·       Two authors: (Hogan and Howlett, 2015)

·       Three or more authors: (Araral et. al., 2013)

·       Online sources: (Jutarnji.hr, 2014)

 

At the end of the text works cited should be listed alphabetically by author surname according to the following guidelines:

 

Poslije popisa literature, potrebno je na engleskom jeziku napisati naslov rada, sažetak i ključne riječi.

Uredništvo/ Editorial board

Show More
 

Arhiva/Archives

 
 
Waves

O Časopisu

Studentski časopis Mali Levijatan svoje je prvo izdanje doživio 2006. godine kada su ga pokrenuli tadašnji studenti politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Časopis je omogućio studentima da javno objavljuju svoje stručne radove i eseje iz područja politologije, ali i drugih društvo-humanističkih znanstvenih polja. Nakon što je prvi broj dobio na svojoj važnosti, te je između ostalog bio i nominiran za Državnu nagradu za promicanje znanosti, uslijedila su i iduća dva broja objavljena 2008. i 2009. godine. Smjenom generacija došlo je do zatišja na radu oko časopisa te se časopis gasi i postaje dio arhivske građe. Postojalo je nekoliko inicijativa da se časopis ponovno pokrene bez puno uspjeha. Takva situacija se mijenja 2016. godine kada se u dogovoru između Uprave Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i nekolicine studenata raspisuje poziv za radove za četvrti svezak Malog Levijatana

ABOUT THE JOURNAL

Little Leviathan (Mali Levijatan) is one of the leading student journal in Croatia that is focused predominantly on political science. Journal was regularly published in the period of 2006-2009. It was relaunched in 2016 by a group of students from the Faculty of Political Science, University of Zagreb.

 

© 2016 by Connectwork.

Proudly created with Wix.com

  • Facebook

Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb

casopis.malilevijatan@gmail.com 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now